Rólunk


Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület

  • Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, a gyermek és ifjúság sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása, azok részére sportszervezési feladatok ellátása állami feladat, a sportról szóló 2004. évil. tv. 49. § c)-e), pontja alapján.
  • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, egészség megőrzése és ismeretterjesztés: A nevelés, oktatás, pedagógiai-szakmai szolgáltatás közfeladat, teljesítésüket a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény t.§.l2lbekezdése írja elő.
  • Az Egyesület célja továbbá az egészséges életmódra nevelés a rendszeres sportolás pozitív hatásainak felhasznáIásával, a gyerekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése a korosztályok élettani sajátosságainak figyelembe vétekével, valamint a kosárlabda sportág széleskörű népszerűsítése.
  • A fiatal sportolók folyamatos edzési és versenyezetési lehetőségeinek biztosítása kulturált körülmények között, hozzáértő szakemberek segítségével.
  • Az Egyesület együttműködik és a céIjai elérése érdekében közös edzési és versenyeztetési lehetőséget kíván teremteni a határon túli szomszédos területek iskoláival, sportolóival illetve a Kelet-Magyarországon élő nemzetiségi, etnikai és hátrányos helyzetű fiatalok sportolása, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében.